• 1

    Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, село Ескельды, улица Жансугурова 15. Телефон: 8 (72-834) 2-61-82

  • 3

    Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, село Ескельды, улица Жансугурова 15. Телефон: 8 (72-834) 2-61-82

Құрметті ауыл тұрғындары!
Құрметті қонақтар!

2017 жылдың басында Елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауын арнаған болатын. Ұлт көшбасшысының жолдауында көрсеткен бағыт-бағдарды ұстанып біраз жұмыстар атқарылды. Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет атандық.

Міне енді жаңа 2018 жылдың 9 қаңтарында Елбасымыз «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауын қазақстандықтарға жолдап отыр. Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу және жетістікке жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін айқындайды. Енді біз тағы бір тарихи кезеңнің бастауында тұрмыз. Бұл – Тәуелсіз Отанымыз – Қазақстанның технологиялық және инфрақұрылымдық тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне аяқ басуы.2017 жылдың есептік кезеңінде Ескелді ауылдық округ әкімдігі округ тұрғындарына қызмет етуі барысында төмендегідей жұмыстарды атқарды:

Жыл бойы ауыл тұрғындарымен «ҚР Президентінің Жолдауын талқылау», «Жеке меншік малды бағу», «Елді мекендердің санитарлық тазалығы мен көркейту көгалдандыру», «Алқаптарды суғару», «Аз қамтылған от басыларына жәрдемақы тағайындау», «Әкім аппаратының арнайы есеп шотына түскен қаражатты игеру» туралы және тағыда басқа мәселелері бойынша жиындар өткізілді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні қарсаңында Ескелді ауылдық округіне қарасты Ескелді би ауылында полиция пунктінің ашылу салтанаты өтті. Тұрғындар тыныштығын толықтай қамтамыз етіп, қылмыстың алдын алу мақсатында ашылып отырған жаңа ғимарат ел тыныштығын сақтауға сүбелі үлес қосары сөзсіз.

2017 жылдың 14 шілдесінде Ескелді ауылдық округінде Елбасы Н.Ә Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының аясында ауылдық мәдениет күні өтті.

Қазақстан Республикасындағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2017-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында 2017 жылдың қараша айында Ескелді ауылдық округінде «Дін және дәстүр» тақырыбында семинар өткізілді.

Ағымдағы жылдың 1 қарашасында Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар атты бағдарлама аясында Ескелді ауылдық округі бойынша «Мақтан тұтар ардагерлер» аттышараға ардагерлер шақырылып үлкен көлемде кездесу кеші өткізілді.

Қарттар мен мүгедектер күніне округ мектептерінің оқушылары қарттарымызға үнемі көмек көрсетіп отырады. 2017 жылдың ақпан айында «Ардагерлерді ардақтайық» атты акция өткізілді.Акция қарттарымызды құрметтеп, көмек қолын созу және жастарымызға патриотизмді дәріптеуге бағытталады.

С целью реализации Государственной программы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом в Республике Казахстан на 2017-2019 годы, в ноябре 2017 года проведен семинар «Религия и традиции»

В ноябре2017 года в рамках программы «Духовное обновление: ориентир на будущее» на праздничное мероприятие были приглашены люди старшего возраста, ветераны труда были награждены почетными грамотами, за безупречный труд и активное участие в общественой жизни округа.

Результаты социально-экономического развития:
Бюджет государственного учреждения «Аппарат Акима Ескельдского сельского округа» на 2017 год - 28 млн. 631 тыс. Тенге, из которых освоено 28 млн. 625 тыс. Тенге. Это 99,9% от общей суммы.

Планируемые доходы в 2018 году.По 6 видам налогов:
1. Налог на имущество с физических лиц - 41 тыс. тенге
2. Земельный налог с физических лиц - 206 тыс. тенге
3. Транспортный налог с физических лиц - 1 млн. 214 тыс. тенге
4. Подоходный налог с населения - 3 млн. 683 тыс. тенге
5. Земельный налог с юридических лиц - 66 тыс. тенге
6. Налог на имущество с юридических лиц - 55 тыс. тенге
Всего - 5 млн. 265 тысяч тенге

2. Сельское хозяйство:

На территории сельского округа функционируют ТОО «Уштобинский», 127 крестьянских хозяйства, из них вновь открыты 11. Рис посеян на 861 га, в среднем урожайность составила 40,7 центнера с гектара, а сахарной свеклой было засеяно на площади 20 гектаров, средняя урожайность составила 350 центнеров с гектара. В селе Кокдала в крестьянском хозяйстве Рем Сергея выращивают овощи в теплице общей площадью 8900 кв.м.Сельскохозяйственным производителям сельского округа была оказана помощь в подготовке документов для получения семян и минеральных удобрений для весенних-осенних полевых работ. 5 крестьянских хозяйств, получили 5 722 083 тг субсидий на сахарную свеклу.

Животноводство.

Поголовье КРС по сельскому округу: 3080 голов, МРС-11500, Лошади - 745 голов, свиньи 85 голов.

В двух крестьянских хозяйствах был обнаружен бруцелез КРС: 2 головы были уничтожены, возмещен ущерб и 67 голов МРС, которые также были уничтожены.

План по идентификации КРС , МРС выполнен на 100 процентов, лошади-62 процента, свиньи-94 процента.
На территории округаежегодно проводится отстрел бродячих собак, число уничтоженных  собак - 35.

Образование.
Количество выпускников во всех школах составляет 25 выпускников, из них поступивших в ВУЗы - 13, включая гранты- 9, в колледж - 11.
По результатам ЕНТ общий бал-56,4

4. Здравоохранение.
Число детей, родившихся в округе 59 человек, по сравнению с 2016 годом на 13 детей больше.

село Ескельды – 21 новорожденных детей

Кызылжар - 21
Кокдала - 16

Қайнар -1 ребенок

В целях эффективного использования досуга молодых людей, пропаганды здорового образа жизни и овладения навыками дворовых команд было организованно:
• волейбол – 8 встреч
• футбол - 13,
• баскетбол - 6,
• тогыз кумалак - 3,
• Шашки - 3

5. Социальная сфера:
Население округа составляет 3128 человек, в том числе численность трудоспособного населения - 2020 чел., экономически активное население - 1928 чел, число занятых в экономической сфере – 1887чел.
По программе «Орлеу» было принято заявление от 7 малообеспеченных семей, выплаченная суммасоставила 1468428тенге.

С начала года 42 семьи подали заявку на получение пособий на детей, Общая сумма выплат составила 2180500 тенге.
25 семей, получили жилищную помощь на общую сумму 739800 тенге.
Социальную помощь в размере 1497400 тенге была выплачена 132 семьям.

Малообеспеченным семьям округа благотворительную помощь оказал Казахстанский региональный филиал Корейской ассоциации.

25 кг муки, 10 кг-риса, 10 кг-сахара, 10 л масло подсолнечного,1 тонна угля получили 12 семей.
С начала года в центр занятости обратились 100 граждан, 86 из них обеспечены постояннойработой.

В ходе реализации целей Программы «Эффективная занятость и массовое предпринимательство» была проделана следующая работа:

-20 человек были направлены на краткосрочные курсы переобучения
-15 человек были направлены на общественные работы.
-Два молодых специалиста прошли молодежную практику.
-2 человека были направлены на профобучение
-на социальные рабочие места было направлено 16 человек.
На развитие животноводства микрокредит в размере 2 млн тенге получил глава крестьянского хозяйства «Жантекей».

В 2018 году запланировано направить на общественные работы -25 человек, на молодежную практику- 2 человека, на курсы профессиональной переподготовки-5 человек.
Была проведена огромная работа по определению статуса- 1012 человек. Документы, подтверждающие статус, были собраны и отправлены в районный центр занятости своевременно.

За 2017 годв акиматеЕскельдинского сельского округа было зарегистрировано 44 заявлений, из них 26 были удовлетворены, 11- было дано письменное разъяснение, 7- устное разъяснение.

За отчетный период населению было выдано 346 справок о составе семьи, о наличии скота – 124. С этого года, в акимате, люди имеющие электронную цифровую подпись, могут получить электронную справку через электронное правительство «Егов».

Правопорядок.
Зарегистрировано преступлений-18, из них раскрыто-13.Составлено административных протоколов - 56, в том числе 36 предупреждений, 3 штрафа, 10 –мелкое хулиганство, 7 –семейно-бытовые.

7. Санитарная очистка, озеленение:
Ведется постоянная работа по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов . При поддержке Акимата Каратальского района, за счет привлечения частных предприятий ведутся работы по благоустройству, в частности, рекламные щиты, замена баннеров,побелка деревьев, покраска памятников, санитарной очистки (погрузки и вывоза отходов), для оплаты уличного освещения, было выделено 822000 тенге.

В апреле месяце 2017 года жители сельского округа приняли активное участие в проведении акции «Бүкіл Қазақстандық ағаш отырғызу күні». Было высажено 350 саженцев.Всего в акции приняли участие приняли участие 90 человек. В начале декабря 2017 года возле мавзолея Ескелді-би было посажено 37 елок и сосен.

         Я призываю всех жителей округа соблюдать чистоту, не бросать мусор где попало, не травить посевы! Санитарное состояние населенных пунктов, очистка арыков-на сегодняшний день это значимые проблемы для нас! Мы добьемся успеха, если будем работать вместе!

8. Құрылыс

         Қызылжар ауылының Шоссейная көшесі 11033 тенгеге орташа жөндеу жұмыстары атқарылды.

         Өздеріңізге мәлім, 2017 жылы Ескелді би ауылының І.Жансүгіров көшесінің екі жағынан қоршаулар орнатылды.

Ескелді би ауылында, ауысымына 20 келушіге арналған фельдшерлік – акушерлік пунктінің құрылысы жүргізіліп, 2017 жылғы маусым айының 2 күні ашылды.

         Көкдала ауылының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау және салу жұмыстарына облыстық бюджеттен 106 500 000 теңге қаражат бөлініп, құрылыс жұмыстары аяқталды.

2017 жылдың 26 қарашасында Ескелді ауылында әлеуметтік дүкен – Аутов Пархаттың жеке қаражат есебінен құрылысы жүргізіліп, жоспар бойынша ашылды.

28 қарашасында ет-сүт дүкені – Магамадов Хасанның жеке қаражат есебінен құрылыс жұмыстары жүргізіліп, жоспар бойынша ашылды.

Ауылдық округтің әлеуметтік –экономикалық даму бағдарламасын орындау мақсатында алға қойған міндеттер:

Қызылжар ауылында аптека ашу - Скирда Виктор Ивановичтің жеке қаражат есебінен құрылыс жұмыстары жүргізіліп, 2018 жылдың қаңтар айында ашылуы жоспарлануда.

         2018 жылы атаулы әлуметік көмеке жыл басынан 38 өтініш қабылданды.Сондайақ 2018 жылы ауыл тұрғындарын нәтижелі жұмыспен қамту жұмыстарын ұлғайту болып табылады  Сөз соңында 2018 жылға ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасын орындауға, округ тұрғындарының тұрмыстық жағдайын көтеруге және құқық бұзушылықты төмендетуге жұмыс атқарылатынын айта кеткім келеді.

Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

Сайт районного акимата

logo-min-ru

etika

19.03.20-kall

enbek ru

Социальная помощь

Прогноз погоды

Курсы валют

Календарь праздников

Праздники Казахстана